Ons Beroep

Huidtherapie is een jong paramedisch beroep. De huidtherapeuten hebben hun werk gevonden binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg in eenmanspraktijken, in maatschapverband, in ziekenhuizen en andere instellingen binnen de gezondheidszorg. Anno 2016 zijn er ongeveer 900 huidtherapeuten werkzaam in Nederland.

Een huidtherapeut behandelt patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van de huisarts of via een specialist. Het doel van de behandeling van een huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening.

De meeste huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Deze overkoepelende organisatie heeft een kwaliteitsregister waarin erkende huidtherapeuten ingeschreven kunnen worden. Ze moeten dan wel voldoen aan de gestelde eisen, zoals voldoende punten halen uit na-en bijscholing. De titel huidtherapie is een beschermde titel, zo staat dat ook omschreven in de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

De opleiding tot huidtherapeut (een HBO dagopleiding) voldoet aan de beroeps- en opleidingseisen die de wet aan paramedici stelt. De NVH is sinds 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Dit houdt in dat elke huidtherapeut die lid is van de NVH zich moet gedragen conform de Wet Klachtrecht cliënten in de zorg. Patiënten kunnen zich ook beroepen op deze wet.

Wat wordt er vergoed van de huidtherapeutische behandelingen? Voor een deel volgen de zorgverzekeraars de richtlijnen die ook gelden voor o.a. de fysiotherapeuten. Sinds de invoering van de basisverzekering hebben de meeste zorgverzekeraars meerdere aanvullende pakketten waarin de vergoeding voor de huidtherapie ondergebracht is. Patiënten van huidtherapeuten moeten dus goed hun verzekeringspakket nakijken.