Praktijk informatie

Onze praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie werd in 1997 gestart.

Vanaf de opening werd het duidelijk dat de praktijk in een behoefte zou voorzien. Er bestond in Pijnacker nog geen soortgelijke praktijk en er was weinig bekend over de aandoeningen en patienten groepen die welkom waren bij een huid- en oedeemtherapeut. 

De eerste jaren moest de huidtherapie zich een plaats verwerven in de eerstelijnszorg en moesten patienten en artsen wennen aan dit nieuwe en nog onbekende beroep. Maar gaandeweg werden praktijk en beroep beter bekend en weten verwijzers en patiënten de praktijk nu makkelijk te vinden.

De samenwerking met fysiotherapeut Ruud Lindenburg in hetzelfde pand heeft zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid. Ruud heeft zijn praktijk Emmapark sinds 2015 toegevoegd aan zijn MTC de Viergang in het sportcomplex de Viergang. Hierdoor heeft Helene de beschikking over het hele Emmapark, zij heeft deze inmiddels verbouwd en vernieuwd. 

Tegenwoordig kan ze patiënten fulltime helpen met de hulp van haar twee medewerkers Carli & Rella